วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

กิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าแถว

นักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมการเรียนการสอน

นักเรียนตั้งใจเรียนดีสามารถตอบคำถามได้


วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

กิจกรรมรับเด็กหน้าโรงเรียน

นักเรียนให้ความเคารพทักทายครูด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส

กิจกรรมนำเสนอโครงการวิชาการ โครงการห้องเรียนสวยโรงเรียนงาม

ครูและนักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดีวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

กิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนมาเข้าแถวได้เร็วขึ้น

นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าแถว

นักเรียนตั้งใจฟังสิ่งที่ครูพูด

กิจกรรมหารเรียนการสอน

นักเรียนตั้งใจเรียนดี

มีความพร้อมในการเรียนมากขึ้นวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

กิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าแถวมากขึ้น

นักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมการเรียนการสอน

นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น


วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

กิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนตั้งใจฟังในสิ่งที่ครูบอกกล่าวหน้าแถว

กิจกรรมการเรียนการสอน

นักเรียนตั้งใจเรียนดี

มีความพร้อมในการเรียนมากขึ้น


วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

กิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนมาเข้าแถวได้เร็วขึ้นและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

กิจกรรมการเรียนการสอน

นักเรียนมีความรู้จากการที่ได้เรียนมาแล้วในเทอมที่ 1 

นักเรียนตั้งใจเรียนดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น